Efekt wyższości obrazu (Picture Superiority Effect) to zjawisko psychologiczne, które opisuje, że obrazy i grafiki są zazwyczaj łatwiejsze do zapamiętania niż słowa. Badania pokazują, że ludzie lepiej pamiętają informacje, gdy są one przedstawione w formie obrazów, a nie tekstu. Ma to zastosowanie w wielu dziedzinach, od edukacji po marketing.

Próbowałem się dokopać, kto pierwszy na to wpadł i jakie stały za tym badania, ale w większości artykułów i wyciągów z książek urywają się te informacje.

PSE mówi wprost, że ludzie lepiej zapamiętują treści, jeżeli do tekstu są dołączone odpowiednie grafiki. W badaniu podzielono na 2 grupy różnych ludzi, jednym dano surowy tekst do przeczytania, a drugiej grupie oprócz tego samego tekstu załączono pasujące ilustracje. Po 3 dniach w sprawdzianie okazało się, że zaledwie 10% osób z pierwszej grupy zapamiętało treść. W drugiej grupie, tej z ilustracją aż 65%.


Często teraz można spotkać znaki ostrzegawcze wraz z symbolem lub ilustracją zagrożenia.

Jak zrobić design który łatwo zapada w pamięć?

Nasz mózg jest bardziej przystosowany do przetwarzania obrazów. Obrazy angażują zarówno prawą, jak i lewą półkulę mózgu, co prowadzi do lepszego kodowania informacji.

Mówią, że zdjęcie warte jest więcej niż tysiąc słów, może jest w tym coś głębszego.
Tylko to nie jest tak, że każde zdjęcie obok tekstu zostanie zapamiętane. Tu właśnie wkracza data visualisation. Obraz musi odzwierciedlać lub wspierać tekst/komunikat. Nawet coś tak prostego, jak tło za osobą na zdjęciu portretowym ma wpływ na to, jak ją zapamiętujemy.

Zobacz także na Instagramie