CZY KRZYCZYSZ NA SWOICH UŻYTKOWNIKÓW?

Dzisiaj przedstawię informacje o tym, kiedy najlepiej używać kapitalików, dużych liter, wielkich liter, all caps, caps locka, wersalików... Wiele jest nazw, niektóre dotyczą samego fonta, inne liter które użyjemy.

Pisanie dużymi literami jest równoznaczne z krzykiem i może być odebrane jako nieuprzejme lub agresywne. Ponadto, tekst pisany tylko wielkimi literami jest trudniejszy do odczytania i może zmniejszać kontrast między kształtami w każdym słowie, co utrudnia użytkownikom rozpoznawanie wyrazów. Tekst pisany wyłącznie dużymi literami może również wydawać się mniej profesjonalny.

Choć nie mogę podać konkretnych badań, te obserwacje są szeroko akceptowane w dziedzinie projektowania tekstu i komunikacji wizualnej. Czytanie tekstu napisanego tylko wielkimi literami wymaga więcej czasu i wysiłku niż czytanie tekstu w standardowym piśmiennictwie. Kiedy cały tekst jest napisany wielkimi literami, wszystko wygląda tak samo, co utrudnia podkreślenie czegoś, co powinno się wyróżnić.

Zamiast używać tylko wielkich liter, rozważ inne metody podkreślania, takie jak kursywa, pogrubienie, interpunkcja lub kolor.

“NAPRZÓD Kapitanie! Po lajki i szery, i inne bajery!”.

Duże litery vs Wielkie litery vs Wersaliki vs Kapitaliki

  • Duże litery: Znane również jako wielkie litery lub uppercase, stosowane na początku zdań lub w nazwach własnych.

  • Wielkie litery: To samo co duże litery; termin używany zamiennie.

  • All Caps: Styl pisania, w którym wszystkie litery w słowie są wielkimi literami. Często używane do nagłówków lub akcentowania ważnych słów.

  • Kapitaliki: Mniejsze wersje dużych liter używane w obrębie małych liter; często stosowane w prawnych lub historycznych dokumentach dla subtelnego podkreślenia.

  • Wersaliki: Pierwsza litera w zdaniu lub fragmencie tekstu, która jest powiększona i stylizowana, często spotykana w eleganckich publikacjach lub na początku rozdziałów książek.

Kiedy stosować duże litery?

  • W nagłówkach: Duże litery mogą być skuteczne w krótkich nagłówkach, aby przyciągnąć uwagę.

  • Na przycisku: W ograniczonych ilościach, na przykład w przyciskach CTA (np. KUP TERAZ).

Kiedy unikać dużych liter?

  • W dłuższych tekstach: Duże litery mogą być męczące dla oczu i utrudniać szybkie czytanie.

  • W komunikacji bezpośredniej: Może to być odebrane jako krzyk lub agresja.

  • W delikatnych lub formalnych komunikatach: Może to obniżać postrzegany profesjonalizm.